Δημοσίευση Ισολογισμών

Η escapeNet.gr σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και οικονομικό πακέτο δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας, όπου εκτός από μια απλή εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο σας προσφέρει και την δυνατότητα ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών της εταιρείας σας, ώστε βάση του παρακάτω άρθρου να αποφεύγεται το μεγάλο κόστος των έντυπων ΜΜΕ.

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής :
Άρθρο 232
Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Θα περιέχει τις ενότητες:
Προφίλ Εταιρείας / Υπηρεσίες / Οικονομικές Καταστάσεις / Επικοινωνία

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Kατοχύρωση domain της μορφής π.χ. www.yourcompany.gr (Έξτρα χρέωση ανάλογα τον τύπο του domain).

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Αναλαμβάνουμε την φιλοξενία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για ένα έτος, παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ E-MAIL
Σας παρέχουμε έως και 5 εταιρικά e-mail της μορφής : name@yourcompany.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Τηλεφωνο : +30 26510 28618
e-mail : support@escapenet.gr

Θα μας βρείτε

Θ. Πασχίδη 33 Ιωάννινα
26510 28618 / info@escapenet.gr